Tangit PVC-U Lepak

Elementi i pogodnosti

Tangit PVC-U lepak za tvrdi PVC i cevi visokog pritiska
 • otvoreno vreme rada 4 minuta 
 • lako i jednostavno vezivanje i za duže dimenzije (za lepljenje delova cevi i do 80 mm)
 • veća sigurnost zahvaljujući mogućnosti premošćavanja širih praznina
 • maksimalna zaštita od curenja
 • pakovanje od 1 kg i 125 g

KARAKTERISTIKE

 • lepljeni spojevi su otporni isto koliko i materijal korišćenih cevi (izuzetak: koncentrovane kiseline)
 • ispunjava uslove standarda EN 14814 i EN 14680
 • u skladu sa EN 1329 za ispuštanje vode kroz plastične sisteme cevovoda

Namena

 • Za lepljenje termoplastičnih sistema cevi pod pritiskom napravljenih od tvrdog PVC-a prema standardnu EN 1452.
 • Potrebna količina: dovoljna za okvirno 30 veza prečnika 63 mm (kalkulacija za 500 g).

 

Obratiti pažnju:

 • Izbegavati otvorenu vatru i varničenje pod svaku cenu
 • Obezbediti dobro provetravanje radnog prostora
 • Za vreme rada nositi odgovarajuću zaštitnu odeću
 • Pogledati Tehnički list za detaljnije informacije

Primena  

Korak 1

Preseći cevi: Prilagoditi cev na potrebnu dužinu. Uverite se da ste presekli cev pod odgovarajućim uglom.

KORAK 2

Zakositi krajeve cevi odgovarajućim alatom

KORAK 3

Koristiti alat za skidanje ivica kako bi se cev pripremila za lepljenje

KORAK 4

Izmeriti dubinu umetanja cevi

KORAK 5

Označite izmerenu dubinu za umetanje cevi

KORAK 6

Očistite cev i nastavak: osigurati da su obe komponente perfektno čiste. Koristite čistu maramicu kako biste prebrisali obe površine. Podloge koje se lepe moraju biti skroz suve pre nanošenja lepka.

KORAK 7

Promešajte proizvod i dobro natopite četku kojom premazujete u lepak

KORAK 8

Nanesite lepak na unutrašnju stranu nastavka koji lepite za cev: Naneti tanak sloj Tangita na unutrašnju stranu u pravcu prema kraju cevi

KORAK 9

Nanesite lepak na spoljašnji deo cevi: Pokrijte označeni deo do kojeg je potrebno zalepiti nastavak. Naneti deblji sloj Tangit lepka čvrstim pritiskom četke.

KORAK 10

Spojte površine koje se lepe: Odmah nakon spajanja, osigurajte da je nastavak, bez uvrtanja, spojen sa cevi do prethodno označenog dela. Višak lepka pažljivo ukloniti maramicom.